+420 727 963 201 +420 792 337 544 info@lyzarska-skolicka.cz

MARIŇÁCI Ski & SNB school Rejdice

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketing

Uživatel (dále též „subjekt údajů“) souhlasí s tím, aby Radko Prouza, se sídlem Nový Svět 122, Harrachov, PSČ 512 46, IČ 87136139 v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený Radko Prouza je správcem údajů (dále jen „Správce“).

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům – zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informací o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

(dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu 49 let.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a že jeho věk je více než 16 let.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetových stránek.

Spolupracujeme s:


Tvorba webu Unigena